Andrius Petrėnas – vienas iš Kazickų šeimos fondo premijų nugalėtojų

Svarbiausios | 2020-04-07

Kazickų šeimos fondas, savo veikloje pagrindinį dėmesį skirdamas švietimui ir socialiniams projektams, įsteigė keturias Kazickų šeimos fondo premijas po 3 000 Eur. Sveikiname KTU Biomedicininės inžinerijos instituto (BMII) mokslo darbuotoją Andrių Petrėną, tapus vienu iš keturių  premijų konkurso nugalėtoju!

Į šias premijas galėjo pretenduoti ne vyresni kaip 45 metų Universiteto dėstytojai, atliekantys aukštųjų technologijų mokslinius tyrimus arba rengiantys naujus šios srities vadovėlius ar monografijas. Vertinami buvo konkurse dalyvaujančių 2017–2019 m. mokslinės veiklos rezultatai.

Daugiau apie Kazickų šeimos fondą:  kff.lt