Tai ne tik išsilavinimas, tai – Tavo ateitis!

Studijuok biomedicininę inžineriją, atrask technologijas, gerinančias žmogaus sveikatą, o kartu – atrask ir savo ateitį.

Bakalauro studijos – institutas dalyvauja bakalauro studijų programos Elektronikos inžinerija, specializacijos Medicininė elektronika studijų procesuose.

Magistrantūros studijos – institutas kuruoja magistrantūros studijų programą Biomedicininė inžinerija.

Doktorantūros studijos – institute tyrimus disertacijos tematika atlieka ir žinias gilina doktorantai, besimokantys elektros ir elektronikos inžinerijosmatavimų inžinerijos arba informatikos inžinerijos kryptyse.

Tai ne tik tyrimai, tai – mokslo ateitis!

Biomedicininės inžinerijos institutas vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą sveikatos stebėsenos, diagnostikos, vaizdų signalų bei medicininės informacijos apdorojimo technologijų kryptyse. Institute įsikūrusios keturios laboratorijos, naudojama naujausia infrastruktūra ir prototipavimo įranga.

Tai ne tik grąža dabar, tai – verslo ateitis!

Institute teikiamos paslaugos verslo ir medicinos įstaigoms – taikomieji moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir techninių galimybių studijos.

Biomedicininės inžinerijos institute kuriami, tiriami ir taikomi pažangiausi technologiniai sprendimai ir prototipai medicininei diagnostikai bei sveikatos stebėsenai.

Instituto komanda, pasitelkdama sukauptą kompetenciją ir patirtį bei naujausią infrastruktūrą, įgyvendina biomedicininės inžinerijos idėjas nuo modeliavimo, algoritmų kūrimo iki prototipų realizavimo ir jų išbandymo praktikoje.

Institutas kuruoja biomedicininės inžinerijos studijų programas ir džiaugiasi nuolat atsinaujinančia doktorantų pamaina.

Įsikūręs Santakos slėnyje, institutas sėkmingai vykdo tarptautinius ir nacionalinius projektus bei teikia mokslinių tyrimų paslaugas verslo ir medicinos įstaigoms.

Biomedicininės inžinerijos srityse, tokiose kaip biomedicininė elektronika, jutikliai, nešiojamos sistemos, ultragarso diagnostika, gilus biomedicininių signalų bei vaizdų apdorojimas – institutas yra konkurencingas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Stipriausi instituto privalumai, kuriuos visada vertina bendradarbiavimo partneriai – dinamiškumas, universalumas ir sinergija tarp kompetencijos kuriant elektronikos prototipus ir apdorojant biosignalus, vaizdus ir medicininę informaciją.

Misija

Kurti ir perduoti žinias bei novatoriškas technologijas biomedicininės inžinerijos srityje; ugdyti talentus atvira ir lyderius įkvepiančia kūrybine aplinka; vykdyti aukšto lygio tarpdisciplininius biomedicininės inžinerijos mokslinius tyrimus; prisidėti prie tarptautinio lygio studijų; teikti kokybiškas mokslinių tyrimų paslaugas Lietuvos ir užsienio verslui.

Vizija

Tapti žinoma ir vertinama institucija savo mokslo produkcijos kokybe pasaulio biomedicininės inžinerijos mokslų kontekste, traukos centru gabiausiems ir motyvuotiems Lietuvos ir užsienio tyrėjams, studentams, magistrantams, doktorantams ir podoktorantūrinių studijų studentams, patikimos reputacijos partneriu verslui ir medicinos institucijoms.

Vertybės

Kūrybiškumas – norėdami atrasti mes nebijome rizikuoti, nuolatinis tobulėjimas – mes nuolat siekiame žinių ir bendradarbiavimo, pagarba – mes gerbiame savo kolegas ir partnerius, kurdami bendro kūrybinio darbo ekosistemą.

Biomedicininės inžinerijos tyrimai KTU vykdomi beveik 40 metų. 1975 m. Pradėti ultragarsinės biomedicininės inžinerijos tyrimai. 1991 m. Šia tematika dirbantys mokslininkai susibūrė į atskirą mokslo grupę, kurios pagrindu 1994 m. įkurta mokymo laboratorija.
1995 m. Laboratorijos ir Teorinės radiotechnikos katedros pastangomis įkurta biomedicininės inžinerijos laboratorija – bazė studentų ir doktorantų moksliniam darbui. Toliau darbai plėtojosi biosignalų ir medicininių vaizdų, diagnostikos, sveikatos stebėsenos technologijų kryptimis, o 1999 metais buvo įkurtas Biomedicininės inžinerijos institutas, kaip savarankiškas Universiteto padalinys. Tais pačiais metais prof. A.Lukoševičiui už šios srities darbus kartu su prof. R.J. Kažiu paskirta Lietuvos Mokslo premija.
Nuo 1996 m. darbuotojų iniciatyva ir pastangomis surengta pirmoji tarptautinė Biomedicininės inžinerijos konferencija. Ši konferencija buvo kasmet rengiama 20 metų iš eilės, išleista 20 tomų šios konferencijos darbų, kuriuose savo rezultatus spausdinosi Lietuvos ir užsienio tyrėjai, ypač jaunieji, kuriems buvo organizuojami geriausio pranešimo konkursai.
1999 m. su ES BP5 projektu TelemediCare prasidėjo aktyvi tarptautinių BP5-7, COST, INTERREG, EUROSTARS taip pat nacionalinių projektų veikla, besitęsianti iki šiol.
2014 m. Biomedicininės inžinerijos institutas liepos 2 dieną persikėlė į nacionalinį atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) centrą – Santakos slėnį.
Čia 2014 m. Įkurtos keturios atskirų tyrimų sričių laboratorijos:
Multimodalinių biosignalų srautų laboratorija, vadovas prof. dr. Vaidotas Marozas (šiuo metu dr. Andrius Petrėnas).
Medicininių vaizdų ir informacijos apdorojimo laboratorija, vadovas doc. dr. Darius Jegelevičius.
Biomedicininės elektronikos ir sensorikos laboratorija, vadovas dr. Saulius Daukantas.
Medicininės diagnostikos ir ultragarsinių technologijų laboratorija, vadovas dr. Rytis Jurkonis.
2016 m gruodžio 1 d. instituto įkūrėją prof. habil. dr. Arūną Lukoševičių direktoriaus pareigose pakeitė prof. dr. Vaidotas Marozas.

 

Partneriai ir bendradarbiavimas