Biomedicininės inžinerijos institutas

KTU Biomedicininės inžinerijos institutas vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą sveikatos stebėsenos, diagnostikos, vaizdų, signalų bei medicininės informacijos apdorojimo technologijų kryptyse. Sukauptos infrastruktūros, prototipavimo įrangos, kompetencijų visuma įgalina dalyvauti tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, kurti ir bandyti inovatyvius prototipus, teikti mokslinio tyrimo paslaugas verslui ir medicinos įstaigoms.

 

Tyrimų kryptys

Adaptyvus ir modeliais grįstas lygiagrečiai registruojamų įvairiarūšių biomedicininių signalų apdorojimas ir taikymas stebėsenoje ir diagnostikoje.

Naujų medicininės ir biomechaninės informacijos šaltinių – intelektualių jutiklių ir keitiklių bei jų bevielių tinklų, skirtų fiziologijai, judėjimo analizei ir ultragarsinei (taip pat ir netiesinės sąveikos) audinių diagnostikai, kūrimas ir tyrimas.

Medicininių vaizdų apdorojimas ir parametrizavimas siekiant padidinti jų interpretavimo objektyvumą ir klinikinę vertę, 3D segmentavimas ir vaizdų suliejimas.

 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Apgintos disertacijos:

 1. Kostas Vainauskas,  „ИССЛЕДОВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ ДИФРАКЦИОННЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ В ИМПУЛЬСНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ“, 1989 m., vadovas prof. habil. dr. A. Lukoševičius.
 2. Audrius Vaičiūnas, „ULTRAGARSINIŲ MEDICININIŲ KEITIKLIŲ VIRPESIŲ BEI AKUSTINIŲ LAUKŲ TYRIMAS IR OPTIMIZAVIMAS“,  1996 m., vadovas prof. habil. dr. A. Lukoševičius.
 3. Rytis Jurkonis, „ULTRAGARSINĖS MEDICININĖS DIAGNOSTIKOS SIGNALŲ LAIKINIŲ TRANSFORMACIJŲ TYRIMAS“, 2000 m., vadovas prof. habil. dr. A. Lukoševičius.
 4. Vaidotas Marozas, „BIOMEDICINIŲ SIGNALŲ SKAITMENINIS NETIESINIS FILTRAVIMAS“ / „NON-LINEAR DIGITAL FILTERING OF BIOMEDICAL SIGNALS“, 2000 m., vadovas prof. habil. dr. A. Lukoševičius.
 5. Artūras Janušauskas, „OTOAKUSTINĖS EMISIJOS SIGNALŲ SKAITMENINIS APDOROJIMAS“ / „DIGITAL SIGNAL PROCESSING TECHNIQUES OF OTOACOUSTIC EMISSION SIGNALS“,  2000 m., vadovas prof. habil. dr. A. Lukoševičius.
 6. Darius Jegelevičius, „OFTALMOLOGINIŲ DIAGNOSTINIŲ SIGNALŲ APDOROJIMAS TELEMEDICINOS SISTEMOSE“, 2002 m., vadovas prof. habil. dr. A. Lukoševičius.
 7. Darius Kybartas, „PJEZOELEMENTŲ SURIŠTŲJŲ VIRPESIŲ TYRIMAS“ / „THE INVESTIGATION OF COUPLED MODES IN PIEZOELEMENTS“, 2003 m., vadovas prof. habil. dr. A. Lukoševičius.
 8. Skaidra Kurapkienė, „ELEKTRONINIŲ TECHNOLOGIJŲ TYRIMAI AKIŲ LIGŲ DIAGNOSTIKAI“ / „THE INVESTIGATIONS OF ELEKTRONIC TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSTICS OF EYE DISEASES“, 2006 m., vadovas prof. habil. dr. A. Lukoševičius.
 9. Ieva Sliesoraitytė, „KOMPIUTERIZUOTA ĮRANGA IR HIBRIDINĖ AKISPŪDŽIO KONTROLĖS SISTEMA“ / „COMPUTER-BASED EQUIPMENT AND HYBRID INTRAOCULAR PRESSURE CONTROL SYSTEM“, 2008 m., vadovas prof. habil. dr. A. Lukoševičius.
 10. Kristina Berškienė, „ELEKTROKARDIOGRAFINIŲ SIGNALŲ PARAMETRŲ DINAMINIŲ SĄSAJŲ ANALIZĖ“ / „THE ANALYSIS OF DYNAMIC INTERRELATIONSHIPS OF ELECTROCARDIOGRAPHIC SIGNAL PARAMETERS“,  2010 m., vadovas prof. habil. dr. A. Lukoševičius.
 11. Martynas Patašius, „AKIES DUGNO VAIZDŲ AUTOMATINĖ ANALIZĖ“ / „AUTOMATED ANALYSIS OF EYE FUNDUS IMAGES“, 2011 m., vadovas prof. habil. dr. A. Lukoševičius.
 12. Vita Špečkauskienė, „INFORMACINIO KLINIKINIŲ SPRENDIMŲ RENGIMO METODO SUDARYMAS IR TYRIMAS“ / „DEVELOPENT AND ANALYSIS OF INFORMATIONAL CLINICAL DECISION SUPPORT METHOD“, 2011 m., vadovas prof. habil. dr. A. Lukoševičius.
 13. Saulius Daukantas, „MULTIMODALINIŲ SVEIKATINGUMO STEBĖSENOS BIOSIGNALŲ REGISTRACIJOS IR ANALIZĖS METODŲ TYRIMAS“ / „INVESTIGATION OF MULTIMODAL BIOSIGNALSREGISTRATION AND ANALYSIS IN HUMAN HEALTH MONITORING SYSTEMS“, 2012 m., vadovas prof. habil. dr. A. Lukoševičius.
 14. Raimondas Zemblys, „ŽMOGAUS AKIŲ SENSOMOTORINĖS SISTEMOS INFORMACINĖS CHARAKTERISTIKOS“ / „INFORMATIONAL CHARACTERISTIC OF HUMAN EYE SENSORIMOTOR SYSTEM“, 2012 m., vadovas prof. habil. dr. A. Lukoševičius.
 15. Saulius Niauronis, „INVESTIGATION OF HUMAN OCULOMANUAL COORDINATION CONTROL SYSTEM“, 2014 m., vadovas prof. habil. dr. A. Lukoševičius.
 16. Andrius Sakalauskas, „PROCESSING AND ANALYSIS OF TRANSCRANIAL ULTRASOUND IMAGES“, 2016 m., vadovas prof. habil. dr. A. Lukoševičius.
 17. Andrius Petrėnas, „DETECTION OF BRIEF EPISODE PAROXYSMAL ATRIAL FIBRILLATION“, 2016 m., vadovas prof. V. Marozas.
 18. Andrius Rapalis, „PHYSIOLOGICAL SIGNAL PROCESSING ALGORITHMS FOR SHORT-TERM HEART RATE AND BLOOD PRESSURE VARIABILITY ESTIMATION“, 2017 m., vadovas dr. Artūras Janušauskas.
 19. Andrius Sološenko, „CARDIAC ARRHYTHMIA DETECTION IN PHOTOPLETHYSMOGRAM SIGNALS“, 2018 m., vadovas prof. V. Marozas.
 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Instituto teikiamos paslaugos – taikomieji moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir techninių galimybių studijos šiose srityse:

 • Diagnostinės ir terapinės aparatūros įvertinimas
 • Medicininės elektronikos, bevielių sensorių ir jų tinklų bei daugiakanalių biosignalų srautų registravimas, aparatūros projektavimas
 • Medicininių 2D ir 3D vaizdų apdorojimas, segmentavimas, modeliavimas, parametrizavimas ir klasifikavimas
 • Ultragarsinės diagnostikos metodų taikymas ir kūrimas biomedicinoje
 • Sinchronizuotų įvairiarūšių biosignalų srautų apdorojimas bei diagnostinės informacijos išgavimas, naujų metodų kūrimas

Padalinio turima infrastruktūra:

 • Medicininio vizualizavimo įranga:
  • Ultragarsinis skeneris su pilnu pirminių duomenų surinkimu (Ultrasonix)
  • Ultragarsiniai fantomai, stiprintuvai, keitikliai
  • Termokamera (FLIR)
 • Biofiziologinių signalų surinkimo įranga:
  • Įvairūs jutikliai, daugiakanaliai stiprintuvai, pirminio signalų surinkimo ir apdorojimo programinė įranga
  • Kvėpuojamųjų dujų analizės įranga
 • Prototipų gamybos įranga:
  • Litavimo įranga
  • PCB gamybos įranga (LPKF)
  • Generatoriai, oscilografai
 • Testavimo įranga:
  • Medicininės aparatūros techninės patikros įranga
  • Signalų simulatoriai

KTU Atviros prieigos centras

Instituto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.
Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau
 

Mokslo projektai

Tarptautiniai projektai

ES fondų priemonė „Smart Invest LT+“: „Biomedicininė elektroninė įranga poinsultinei stebėsenai“ (2016-2018, dr. D. Jegelevičius).

Nacionaliniai projektai

„Personalizuotos dėvimos technologijos gyvybei pavojingoms sveikatos būsenoms įvertinti lėtine inkstų liga sergantiems pacientams (KidneyLife)“ – mokslinis tyrimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonės Nr.  01.2.2-LMT-K-718 veiklą  „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ (2018-2022, prof. dr. V. Marozas).
Lietuvos mokslo tarybos veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“ KTU-VU projektas „Poinsultinės būklės pacientų prieširdžių aritmijų ilgalaikės netrukdančios stebėsenos metodai (AfterSroke)“ (2017-2019, prof. dr. V. Marozas).
Lietuvos mokslo tarybos veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“ KTU-LSMU projektas „Ultragarsinis radijodažninis galvos smegenų audinio savybių vertinimo metodas ankstyvai neurodegeneracijai diagnozuoti“ (2017-2020, dr. A. Sakalauskas).
Lietuvos mokslo tarybos veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“ KTU-LSMU projektas „Akies mikrocirkuliacijos pokyčių, reikšmingų diagnozuojant ir gydant žmogaus organizmo kritines būkles, nustatymas ir parametrizavimas (MAPEYE)“ (2017-2019, dr. M. Patašius).

Instituciniai projektai

 

Technologiniai sprendimai

 

Reikšmingiausios publikacijos

Pavadinimas
Zhao, Youbing; Parvinzamir, Farzad; Wilson, Stephen; Wei, Hui; Deng, Zhikun; Portokallidis, Nick; Third, Allan; Drosatos, George; Liu, Enjie; Dong, Feng; Marozas, Vaidotas; Lukoševičius, Arūnas; Kaldoudi, Eleni; Clapworthy, Gordon. Integrated visualisation of wearable sensor data and risk models for individualised health monitoring and risk assessment to promote patient empowerment // Journal of visualization. Berlin: Springer. ISSN 1343-8875. 2017, vol. 20, iss. 2, p. 405-413. Prieiga per internetą:
Sološenko, Andrius; Petrėnas, Andrius; Marozas, Vaidotas; Sörnmo, Leif. Modeling of the photoplethysmogram during atrial fibrillation // Computers in biology and medicine. Oxford: Elsevier. ISSN 0010-4825. 2017, vol. 81, p. 130-138. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2016.12.016
Lázaro, Jesús; Bailón, Raquel; Laguna, Pablo; Marozas, Vaidotas; Rapalis, Andrius; Gil, Eduardo. Difference in pulse arrival time at forehead and at finger as a surrogate of pulse transit time // Computing in cardiology. New York: IEEE. ISSN 2325-8861. 2016, vol. 43, p. 269-272. Prieiga per internetą: http://www.cinc.org/2016-draft-proceedings
Paliakaitė, BirutėDaukantas, SauliusMarozas, Vaidotas. Assessment of pulse arrival time for arterial stiffness monitoring on body composition scales // Computers in biology and medicine. Oxford: Pergamon-Elsevier. ISSN 0010-4825. 2016, vol. 00, p. [1-8]. Prieiga per internetą: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482516301019
Sakalauskas, Andrius; Laučkaitė, Kristina; Lukoševičius, Arūnas; Rastenytė, Daiva. Computer-aided segmentation of the mid-brain in trans-cranial ultrasound images // Ultrasound in medicine and biology. New York, NY: Elsevier. ISSN 0301-5629. 2016, vol. 42, iss. 1, p. 322-332. Prieiga per internetą: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301562915005426
Zhao, Youbing; Parvinzamir, Farzad; Deng, Zhikun; Wei, Hui; Zhao, Xia; Liu, Enjie; Dong, Feng; Clapworthy, Gordon; Lukoševičius, ArūnasMarozas, Vaidotas; Kaldoudi, Eleni. MyHealthAvatar and CARRE: case studies of interactive visualisation for internet-enabled sensor-assisted health monitoring and risk analysis // IET networks. Hertford: IET. ISSN 2047-4954. 2016, vol. 5, iss. 5, p. 114-121. Prieiga per internetą: http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-net.2015.0113
Petrėnas, Andrius; Sornmo, Leif; Lukoševičius, ArūnasMarozas, Vaidotas. Detection of occult paroxysmal atrial fibrillation // Medical & biological engineering & computing. Heidelberg: Springer. ISSN 0140-0118. 2015, vol. 53, iss. 4, p. 287-297. Prieiga per internetą: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11517-014-1234-y
Petrėnas, AndriusMarozas, Vaidotas; Sörnmo, Leif. Low-complexity detection of atrial fibrillation in continuous long-term monitoring // Computers in biology and medicine. Oxford: Pergamon-Elsevier. ISSN 0010-4825. 2015, vol. 65, p. 184-191. Prieiga per internetą: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482515000360
Petrėnas, AndriusMarozas, Vaidotas; Jaruševičius, Gediminas; Sörnmo, Leif. A modified Lewis ECG lead system for ambulatory monitoring of atrial arrhythmias // Journal of electrocardiology. New York: Elsevier. ISSN 0022-0736. 2015, vol. 48, iss. 2, p. 157-163. Prieiga per internetą: http://ac.els-cdn.com/S0022073614004920/1-s2.0-S0022073614004920-main.pdf
Sakalauskas, AndriusLukoševičius, Arūnas; Laučkaitė, Kristina; Jegelevičius, Darius; Rutkauskas, Saulius. Automated segmentation of transcranial sonographic images in the diagnostics of Parkinson’s disease // Ultrasonics. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0041-624X. 2013, vol. 53, iss. 1, p. 111-121.

Kontaktai

prof. dr. Vaidotas Marozas
Direktorius

tel. 8 (37) 407 118
el. p. vaidotas.marozas@ktu.lt

Lina Surgautė
Administratorė

tel. 8 (37) 407 11
e.p. lina.surgaute@ktu.lt

Robertas Armonaitis
Technologijų perdavimo projektų vadovas

Tel. +370 698 57 989
e. p. robertas.armonaitis@ktu.lt

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku