"INFOBALT" premija

2015-02-24
Sveikiname KTU Biomedicininės inžinerijos instituto IV kurso doktorantą Andrių Petrėną laimėjus asociacijos „INFOBALT” įsteigtą pagrindinę premiją. Į asociacijos „INFOBALT“ premijas galėjo pretenduoti Lietuvos mokslų akademijos organizuojamos penktosios Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ laureatai. Pirmajame etape buvo atrinkti 10 kandidatų iš 40 vertinant pranešimų mokslinį lygį, o antrajame etape jauniesiems tyrėjams reikėjo įrodyti mokslinio tyrimo pritaikomumo versle galimybes. Doktoranto A. Petrėno pranešimas „Paroksizminio prieširdžių virpėjimo ambulatorinės stebėsenos sistema“ sulaukė palankaus įvertinimo tiek iš mokslininkų, tiek iš informacinių technologijų verslo atstovų sudarytų komisijų ir rezultate buvo įvertintas pirmąja vieta. A. Petrėno darbas aktualus siekiant automatiniu būdu atpažinti labiausiai pasaulyje paplitusios širdies aritmijos (prieširdžių virpėjimo) pirminius epizodus, kurie atsiranda ligos vystymosi pradžioje ir gali būti ypač trumpi, trunkantis tik keliasdešimt sekundžių. Laiku nustatyti prieširdžių virpėjimą ypač svarbu, siekiant užkirsti kelią grėsmingoms komplikacijoms, pavyzdžiui, smegenų insultui ar širdies veiklos nepakankamumui.
Šiuos tyrimus 2011 – 2015 metų laikotarpyje rėmė mokslo projektai:
  • Švedijos instituto pagal Visbio programą remiamas projektas „Novel technical solutions and biomarkers in mobile patient monitoring (Nauji techniniai sprendimai ir biomarkeriai mobiliai paciento stebėsenai)“, sutarties nr. 00923/2011 (2011 – 2013 m.).
  • Europos socialinio fondo remiamame Jungtinių tyrimų programos projektas „Intelektualių dėvimų jutiklių sistema žmogaus sveikatingumo stebėsenai – iMON“, sutarties nr. VP1-3.1-SMM-10-V-02-004 (2013 – 2015 m.).
  • EK 7BP programos projektas „Personalized patient empowerment and shared decision support for cardiorenal disease and comorbidities – CARRE (Personalizuotas pacientų įgalinimas ir jungtinis sprendimų palaikymas kardiorenalinių bei susijusių susirgimų atvejams)“, sutarties nr. 611140 (2015 – dabar).