Sėkmingas COST veiklos VascAgeNet darbo grupių susitikimas

Svarbiausios | 2021-09-21

2021 m. rugsėjo 8–10 dienomis Splito universiteto Medicinos mokykloje Kroatijoje vyko COST veiklos VascAgeNet („Kraujagyslių senėjimo tyrimų tinklas“, www.cost.eu/actions/CA18216/) darbo grupių susitikimas. KTU Biomedicininės inžinerijos institutą jame atstovavo jaunesnioji mokslo darbuotoja doktorantė Birutė Paliakaitė. Trijų dienų susitikime, skirtame diskusijoms ir bendradarbiavimo stiprinimui,  buvo galima dalyvauti tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu. Susitikimo metu pastūmėtos ne tik pavienių darbo grupių veiklos, bet ir bendros iniciatyvos.

COST veiklos VascAgeNet darbo grupių susitikimas

COST veikla VascAgeNet yra tinklas tobulinantis, standartizuojantis ir skatinantis kraujagyslių senėjimo biožymenų naudojimą siekiant gerinti klinikinę praktiką ir mažinti pasaulinę širdies ir kraujagyslių ligų naštą. Svarbi tinklo veiklų dalis yra mokymų ir trumpalaikių stažuočių organizavimas bei jaunųjų tyrėjų ir doktorantų dalyvavimo mokslinėse konferencijose finansavimas. VascAgeNet tinklas šiuo metu jungia tyrėjus ir pramonės atstovus iš 35 Europos, 2 kaimyninių  (Rusijos Federacijos ir Baltarusijos) bei 2 tarptautinių partnerių (Australija ir JAV) šalių.

Apie COST: COST veikla CA18216 yra remiama COST (Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje, www.cost.eu) agentūros, finansuojančios tyrimų ir inovacijų tinklus. Agentūros remiamos veiklos padeda sutelkti tyrimų inciatyvas visoje Europoje ir leidžia mokslininkams vystyti idėjas jomis dalinantis su kolegomis. Tai skatina jų karjeros augimą, tyrimų ir inovacijų plėtrą. COST yra remiama ES programos Horizon 2020.

Twitter: @vascagenet, #vascagenet

Facebook: VascAgeNet 18216

YouTube: VascAgeNet

Instagram: vascagenet

Interneto svetainė: www.vascagenet.eu