Sėkmingas pirmasis COST veiklos „Kraujagyslių senėjimo tyrimų tinklas“ (VascAgeNet, CA18216) darbo grupių susitikimas

Svarbiausios | 2020-03-02

2020 m. vasario 19–21 dienomis Paryžiaus Širdies ir kraujagyslių tyrimų centre (PARCC) vyko pirmasis COST veiklos VascAgeNet („Kraujagyslių senėjimo tyrimų tinklas“, https://www.cost.eu/actions/CA18216/) darbo grupių susitikimas. KTU Biomedicininės inžinerijos institutą jame atstovavo direktorius Vaidotas Marozas ir jaunesnioji mokslo darbuotoja doktorantė Birutė Paliakaitė. Trijų dienų susitikimas buvo puiki proga tarpdisciplininėms diskusijoms, sutelkiančioms pramonę, klinikinę patirtį, mokslinius tyrimus ir inžineriją  kraujagyslių senėjimo sampratai vystyti. Plenarinėse ir seminarų sesijose, socialiniuose renginiuose iš viso dalyvavo 62 tyrėjai ir pramonės atstovai.

Susitikimo metu pradėtos veiklos, skirtos stiprinti bendradarbiavimą ir tobulinti, standartizuoti bei skatinti kraujagyslių senėjimo biožymenų naudojimą. Svarbi veiklų dalis bus mokymų ir trumpalaikių stažuočių organizavimas bei jaunųjų tyrėjų ir doktorantų dalyvavimo mokslinėse konferencijose finansavimas. VascAgeNet tinklas šiuo metu jungia tyrėjus ir pramonės atstovus iš 30 Europos bei 2 partnerių (Australija ir JAV) šalių ir yra atviras tolimesnei plėtrai į kitas COST šalis.

Apie COST: COST veikla CA18216 yra remiama COST (Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje) agentūros, finansuojančios tyrimų ir inovacijų tinklus. Agentūros remiamos veiklos padeda sutelkti tyrimų inciatyvas visoje Europoje ir leidžia mokslininkams vystyti idėjas jomis dalinantis su kolegomis. Tai skatina jų karjeros augimą, tyrimų ir inovacijų plėtrą. COST yra remiama ES programos Horizon 2020. www.cost.eu

 

Twitter: @vascagenet, #vascagenet

Interneto svetainė: www.vascagenet.eu