Stažuotė Lundo universitete

2012-04-29

Doc. Vaidotas Marozas ir doktorantas Andrius Petrėnas balandžio 16 – 28 d. stažavosi Lundo universitete (Švedija)

 

Bendradarbiavimas tarp Lundo universiteto ir KTU biomedicininių signalų apdorojimo srityje prasidėjo dar 1996 m. Tuomet, 1996 – 2000 laikotarpiu, KTU doktorantai Artūras Janušauskas ir Vaidotas Marozas, remiant Švedijos institutui, turėjo galimybę dalį mokslinių tyrimų atlikti prof. Leif Sornmo vadovaujamoje Elektros ir informacinių technologijų fakultetui priklausančioje Signalų apdorojimo grupėje. Bendradarbiavimo rezultate buvo sukurti inovatyvūs otoakustinės emisijos signalų apdorojimo metodai, publikuoti straipsniai prestižiniuose žurnaluose ir parengtos dvi disertacijos.

 

Bendradarbiavimas neužgeso ir po 2000 – ųjų metų. Tačiau jis vėl tapo intensyvus, kai 2011 m. Švedijos institutas parėmė mūsų mokslinių tyrimų tinklo projektą “Novel technical solutions and biomarkers in mobile patient monitoring (Nauji techniniai sprendimai ir biomarkeriai mobiliai paciento stebėsenai)”.

 

Projekte dalyvauja Lundo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Mechnikov medicinos akademija Sankt Peterburge ir Lenkijos Lodzės medicinos universitetas. Projekte taip pat dalyvauja pasauliniu mastu žinoma hemodializės aparatų gamintoja Švedijos įmonė Gambro AB. Projekto partnerių tikslai – širdies aritmijų atpažinimo ir charakterizavimo algoritmų bei hemodializės technologijų vystymas. Projekte nuolat dirba trys doktorantai: Andrius Petrėnas (KTU), Eglė Grigonytė ir Mattias Holmer (Lundo universitetas).

 

Mokslinės stažuotės metu buvo užbaigtas straipsnis žurnalui IEEE Transactions in Biomedical Engineering, parengtas pranešimas konferencijai „Computing in Cardiology 2012“, įvyko vizitas kompanijoje Gambro AB, kur buvo pasirašyta preliminari sutartis dėl fiziologinių multimodalinių signalų registravimo prietaiso sukūrimo, taip pat vyko susitikimai ir diskusijos su įvairiomis fakultete dirbančiomis mokslinių tyrimų grupėmis.