Akies mikrocirkuliacijos pokyčių, reikšmingų diagnozuojant ir gydant žmogaus organizmo kritines būkles, nustatymas ir parametrizavimas (MAPEYE)

 

Projekto nr.: P-MIP-17-143

Projekto aprašymas:

Mikrocirkuliacija – tai kraujotaka akimi nematomomis kraujagyslėmis, kurioms priklauso arteriolės, kapiliarai ir venulės. Mikroccikuliacija yra gyvybiškai svarbi kraujotakos dalis, nes ten vyksta deguonies ir maisto medžiagų pristatymas audinių ląstelėms ir kenksmingų apykaitos produktų pašalinimas. Akys yra langas į žmogaus organizmą, nes pro akis neinvaziškai galime vertinti mikrocirkuliaciją. Arčiausiai tyrėjo yra paciento akies junginė, o kiek giliau akies tinklainės mikrokraujagyslės. Be to, akių mikrocirkuliacijos pokyčiai turi ryšį su smegenų bei širdies mikrocirkuliacijos pokyčiais, o akių mikrocirkuliacijos pokyčių būdingų atskiroms ligoms žinojimas padeda jas įtarti gan anksti. Tyrimai parodė, kad akies junginės ir tinklainės mikrokraujagyslių vertinimas padeda nustatyti sistemines (pvz., cukrinis diabetas, arterinė hipertenzija ir t.t.) bei centrinės nervų sistemos ligas (pvz., insultas, Alzheimerio liga); vertinti šių ligų progresavimą bei išeitis. Tačiau nėra atliktų tyrimų, kurie rodytų akies junginės bei tinklainės mikrocirkuliacijos ryšio su gyvybei pavojingos (kritinės) būklės (pvz., šokas, ūmus kvėpavimo nepakankamumas, sunki galvos smegenų trauma, sepsis) buvimu, jos progresavimu ar išeitimis. Mes iškėlėme hipotezę, kad akies junginės bei tinklainės mikrocirkuliacijos pokyčiai turi ryšį su kritinės būklės buvimu, progresavimu ir mirštamumu. Be to, nėra sukurtos programinės įrangos, kuri padėtų papildomai greitai įvertinti morfologinius akies tinklainės ir junginės mikrokraujagyslių pokyčius būdingus kritinėms būklėms. Projekto tikslas – ištirti akies mikrocirkuliacijos pokyčius kritinių būklių metu bei sukurti papildomą programinę įrangą akies dugno bei junginės mikrokraujagyslių greitam vertinimui kritinių būklių metu. Tuo tikslu numatėme atlikti mokslinį prospektyvinį tyrimą. Šiame tyrime atliekamas pacientų naujai paguldytų į intensyvios terapijos skyrių akių mikrocirkuliacijos vertinimas, panaudojant akies dugno kamerą ir tamsaus lauko videomikroskopijos metodus, pradžioje ir po 6 valandų gydymo. Taip pat gauti duomenys lyginami su sveikų savanorių akių mikrocirkuliacijos rodmenimis, atliekama papildoma mikrocirkuliacijos analizė panaudojant naujai sukurtą programinę įrangą. Papildomai mikrocirkuliacijos analizei bus sukurta programinė įranga, kuri leis greitai vertinti akių mikrokraujagyslių morfologinius ypatumus kritinių būklių metu. Laukiami rezultatai: nustatytas akies mikrocirkuliacijos skirtumai atskirų kritinių būklių metu palyginus su sveikais savanoriais, nustatytas atsako į 6 val. trukmės gydymą ryšys su būklės progresavimu bei mirštamumu, sukurta papildoma programinė įranga akies mikrokraujagyslių vertinimui kritinių būklių metu.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

2 mokslo straipsniai užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazėje. Naujas gaminys ar programinė įranga, patvirtinta pažyma apie jų naudojimą ar įdiegimą

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-10-01 - 2019-12-31

Projekto koordinatorius: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Martynas Patašius

Trukmė:
2017 - 2019

Padalinys:
Biomedicininės inžinerijos institutas, Medicininių vaizdų ir informacijos apdorojimo laboratorija