Biomedicininė elektroninė įranga poinsultinei stebėsenai (StrokeMonitor)

   

Projekto nr.: 01.2.1-LVPA-K-823-01-0004

Projekto aprašymas:

Projekto laikotarpis: 2017 sausis – 2018 rugsėjis. Projektas vykdomas kartu su partneriais UAB „Gruppo Fos Lithuania“ (pagrindinis projekto partneris) ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu. Projekto tikslas – sukurti biomedicininę elektroninę įrangą poinsultinei stebėsenai. Kuriama įranga paremta daugiakanalių fiziologinių signalų surinkimu, jų apdorojimu ir analize. Įrangoje integruojamas galvos bioimpedanso laikinių ir erdvinių (tomografinių) bei širdies ir kraujotakos laikinių (elektrokardiogama (EKG); fotopletizmograma (FPG)) signalų surinkimas. Kuriami multimodalinių signalų apdorojimo algoritmai leis sekti poinsultines organizmo būsenas, vertinti ligos eigą ir prognozuoti pasekmes.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-823 „Smartlnvest LT+“.


Projekto rezultatai:

Įrangos modulių prototipai, testavimo maketai-fantomai, signalų (bioimpedanso, EKG, PPG) apdorojimo ir vertinimo algoritmai, prototipinė programinė įranga.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-10-21 - 2018-10-19

Projekto koordinatorius: GRUPPO FOS LITHUNIA, UAB

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Vadovas:
Darius Jegelevičius

Trukmė:
2016 - 2018

Padalinys:
Biomedicininės inžinerijos institutas, Medicininių vaizdų ir informacijos apdorojimo laboratorija