Dėvimos elektroninės sistemos prototipas žmogaus hidratacijos pokyčių stebėsenai

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0089

Projekto aprašymas:

Studento su komanda vykdomame tyrime numatoma sukurti dėvimą žmogaus hidratacijos pokyčių stebėsenos eksperimentinę elektroninę įrangą, kurios pagalba būtų galima registruoti bioimpedanso ir fotopletizmogramos signalus tinkamus įvertinti žmogaus hidratacijos ir kitų fiziologinų parametrų pokyčius. Prietaiso koncepciją ir laboratorinio tyrimo rezultatus numatome paskelbti tarptautinėje konferencijoje užsienyje 2022 m.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Vanduo sudaro didžiąją žmogaus kūno dalį ir yra atsakingas už svarbias organizmo funkcijas. Organizmo skysčių balanso stebėsena yra aktuali specifinių profesijų atstovams ir pagyvenusiems, vyresnio amžiaus žmonėms, nes gali apsaugoti asmenis nuo dehidratacijos ir jos sukeliamų šalutinių poveikių. Mūsų projekto tikslas – sukurti eksperimentinę elektroninę įrangą žmogaus hidratacijos pokyčių stebėsenos tyrimams. Hidratacijos pokyčių stebėsenai siūlome pasitelkti biosignalų analize pagrįstus hidratacijos žymenis išgaunamus iš bioimpedanso ir biooptinio signalų. Aukštesnę hidratacijos skyrą ir rezultatų atkartojamumą ir patikimumą tikimės padidinti naudodami jutiklių prispaudimo jėgos vertinimą ir papildomus žymenis gaunamus iš biooptinio signalo. Projekto metu bus ugdomi Biomedicininės elektronikos bakalauro studijų programos studento mokslinių tyrimų gebėjimai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Andrius Rapalis

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Biomedicininės inžinerijos institutas, Multimodalinių biosignalų srautų laboratorija