Elektroninės sistemos prototipas psichofiziologinio streso stebėsenai ir valdymui

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0222

Projekto aprašymas:

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis 28 proc. ES darbuotojų turi sveikatos problemų dėl streso darbe. Yra įrodyta, kad stresas kenkia širdies ir kraujagyslių bei nervinės sistemos veiklai. Patiriamas stiprus psichologinis stresas ne tik mažina žmonių atliekamo darbo efektyvumą bei kokybę, bet gali būti ir įvairių ligų priežastis. Mūsų projekto tikslas – sukurti nuolat dėvimą, eksperimentinę elektroninę įrangą psichofiziologinio streso tyrimams. Stresui atpažinti mes siūlome pasitelkti biosignalų analize pagrįstus streso biožymenis išgaunamus iš biooptinio signalo – fotopletizmogramos. Šis biosignalas pasižymi dideliu privalumu lyginant su elektrokardiograma, nes jį galima nuolat ir netrukdančiu būdu registruoti, pvz., išmaniąja apyranke nuo vartotojo riešo. Streso atpažinimo patikimumą tikimės padidinti kombinuodami pulso informaciją su fotopletizmogramos signalo morfologiniais parametrais. Šiame projekte algoritmai stresui atpažinti bus kuriami panaudojant Saragosos universitete užregistruotą duomenų bazę. Projekto metu bus ugdomi Biomedicininės elektronikos bakalauro studijų programos studento mokslinių tyrimų gebėjimai ir stiprinami ryšiai su tarptautiniu partneriu Saragosos universitetu.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Studento su komanda vykdomame tyrime numatoma sukurti eksperimentinę elektroninę įrangą, kurios pagalba būtų galima netrukdančiu būdu registruoti signalų analize pagrįstus psichofiziologinio streso biožymenis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vaidotas Marozas, Vaidotas Marozas

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Biomedicininės inžinerijos institutas, Elektronikos inžinerijos katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas