Intelektualių dėvimų jutiklių sistema žmogaus sveikatingumo stebėsenai

 

Projekto nr.: VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-004

Projekto aprašymas:

Skatinti naujų sveikatingumą skatinančių technologijų mokslinius tyrimus.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“


Projekto rezultatai:

Parengti sistemos architektūros aprašai, galimi scenarijai (ataskaita);
Sukurti 4 adaptyvių signalų apdorojimo ir parametrizavimo algoritmai bei įterptiniai programiniai moduliai; Sukurti 4 energijai taupių jutiklių aparatūriniai ir valdymo programiniai moduliai; Sukurti 3 adaptuoti maketai, tinkami testavimui;
Sukurta daugiasluoksnių tekstilinių elektrodų koncepcija; Sukurtas vieningoje duomenų bazėje kaupiamos informacijos apdorojimo metodai ir algoritmai; Atlikti jutiklių sistemos laboratoriniai tyrimai; Atlikti maketų su įkomponuotais sensoriais techninių ir funkcinių savybių tyrimai.

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Arūnas Lukoševičius

Trukmė:
2013 - 2015

Padalinys:
Biomedicininės inžinerijos institutas, Medicininės diagnostikos ir ultragarsinių technologijų laboratorija