Kepenų audinio elastinių savybių tyrimai, remiantis endogeninių deformacijų ultragarsiniu vertinimo metodu (HepaCareIII)

   

Projekto nr.: PP27/176

Projekto aprašymas:

Lėtinės kepenų ligos (LKL) yra viena svarbiausių sergamumo ir mirtingumo priežasčių pasaulyje. LKL metu vystosi kepenų fibrozė (KF), kepenų cirozė (KC) bei portinė hipertenzija (PH), lemiančios gyvybei grėsmingas komplikacijas. Savalaikis KF, KC ir PH vertinimas padeda anksti diagnozuoti ir gydyti šias komplikacijas, prailginti pacientų išgyvenamumą. Atraminiai KF ir PH laipsnio nustatymo metodai yra kepenų audinio biopsija ir kepenų venų gradiento matavimas. Tai invaziniai tyrimai, reikalaujantys specializuotos aparatūros ir aukštos kvalifikacijos specialisto. Dėl to hepatologijoje prioritetine tyrimų kryptimi laikoma neinvazinių KF ir PH laipsnį vertinančių metodų paieška. Vienas iš plačiausiai ištirtų ultragarsinės elastografijos prietaisų Fibroscan neduoda informacijos apie visų kepenų struktūrą ir yra patikimas tik diagnozuojant stipriai pažengusią KF bei PH.
2016 m. vykdytame HepaCareII projekte sukurtas ultragarsinių radiodažninių signalų pagrindu veikiantis metodas, leidžiantis parametrizuoti kepenų audinių mikroposlinkius, kuriuos indukuoja endogeniniai šaltiniai. Tyrimai su pilotine pacientų imtimi parodė, kad šis metodas leidžia įvertinti audinio elastinių savybių santykinius skirtumus, esant skirtingiems KF laipsniams ir turi perspektyvų būti taikomu klinikinėje praktikoje. Pasiūlyti standumo parametrai statistiškai reikšmingai skyrėsi, esant skirtingiems KF laipsniams, tačiau išlieka gana didelė įverčių dispersija, neleidžianti pasiekti priimtino diagnostinio jautrumo ir specifiškumo rodiklių. Iki šiol atliktuose tyrimuose nebuvo atsižvelgta į deformacijų šaltinių amplitudines ir kryptines charakteristikas. Tikimasi, kad poveikio apibrėžimas leistų sumažinti įverčių sklaidą, tada patikslinta metodika būtų pritaikoma klinikinėje praktikoje ir naujas algoritmas būtų diegiamas TELEMED ultragarsinėse sistemose. Projektu siekiama padidinti gebą diferencijuoti KF ir PH laipsnį normalizuojant endogeninius faktorius kepenų audinio mikroposlinkių įverčiuose.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-04-01 - 2017-12-31

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Vadovas:
Andrius Sakalauskas

Trukmė:
2017 - 2017

Padalinys:
Biomedicininės inžinerijos institutas, Medicininės diagnostikos ir ultragarsinių technologijų laboratorija