Kompiuterinė sistema personalizuotam širdies ritmo reguliavimo modeliavimui ir tyrimams

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-19-0228

Projekto aprašymas:

Projekto metu kuriama kompiuterinė sistema MATLAB aplinkoje, integruojanti iki šiol sukauptas žinias apie psichofiziologinius širdies ritmo reguliavimo mechanizmus personalizuojamo modelio pavidalu, gali palengvinti tolesnius tyrimus ir atskleisti naujus širdies ritmo reguliavimo bruožus, reikšmingus praktikoje. Kompiuterinė sistema galėtų būti pritaikoma sveikatos sveikatos priežiūros srityje, medicinoje, psichologijoje, bei moksliniuose tyrimuose, nagrinėjančiuose širdies ir smegenų ryšį. Pavyzdžiui, klajoklio nervo stimuliacijai su grįžtamuoju ryšiu optimizuoti; interpretuojant dėvimaisiais prietaisais gautus psichofiziologinius duomenis, kuriant diagnostinius biologinius žymeklius širdies ritmo variabilumo pagrindu.
Mokslinio tyrimo projekto tikslas – sukurti tyrimams skirtą kompiuterinę sistemą, kurios pagrindą sudarytų širdies ritmo reguliacijos modelis, apimantis aukštesnes nei su kvėpuojamąja aritmija ir barorefleksu susijusias širdies ritmo reguliacijos pakopas.
Uždaviniai:
1. Sukurti algoritminį širdies ritmo reguliavimo modelį, kuris apima širdies ritmo reguliavimo mechanizmus aukštesnius nei susijusius su kvėpuojamąja aritmija ir barorefleksu.
2. Realizuoti ir išbandyti kompiuterinę sistemą, integruojančią sukurtą modelį, biosignalų registravimo ir duomenų apdorojimo algoritmus.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.


Projekto rezultatai:

• Stendinis pranešimas: Baranauskas M, Lukoševičius A. „Heart rate regulation model to capture fluctuating higher-order influence by brain during emotional tasks“ tarptautinėje konferencijoje „Federation of European Neuroscience Societies (FENS) Regional Meeting“ 2021 m. rugpjūčio 25–27 d.
• Straipsnis: Baranauskas M, Grabauskaitė A, Griškova-Bulanova I, Lataitytė-Šimkevičienė B, Stanikūnas R. „Heartbeat evoked potentials (HEP) capture brain activity affecting subsequent heartbeat“. Biomedical Signal Processing and Control. 2021;68:102731. DOI: 10.1016/j.bspc.2021.102731. Adresas: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1746809421003281
• Straipsnis: Baranauskas M, Stanikūnas R, Kaniušas E, Lukoševičius A. „Model based concept to extract heart beat-to-beat variations beyond respiratory arrhythmia and baroreflex“. bioRxiv. 2023:2023.03.23.534047. DOI: 10.1101/2023.03.23.534047. Adresas: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.03.23.534047
• Kompiuterinės sistemos „Ritminukas“ su integruotu širdies ritmo reguliavimo modeliu ir grafine naudotojo sąsaja programinis kodas paviešintas „Zenodo“ atviro kodo saugykloje. DOI: 10.5281/zenodo.7765459. Adresas: https://zenodo.org/record/7765459

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-01 - 2023-02-28

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Mindaugas Baranauskas, Arūnas Lukoševičius

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Biomedicininės inžinerijos institutas, Medicininės diagnostikos ir ultragarsinių technologijų laboratorija