Personalizuotas paroksizminio prieširdžių virpėjimo trigerių atpažinimas ir valdymas naudojant dėvimas technologijas – TriggersAF

   

Projekto nr.: 01.2.2-LMT-K-718-03-0027

Projekto aprašymas:

Prieširdžių virpėjimas (PV) – dažniausia aritmija, diagnozuota 33 milijonams žmonių pasaulyje. PV yra progresuojanti liga, pradžioje pasireiškianti savaime nutrūkstančiais paroksizminiais epizodais (PPV), sudarančiais individualius PPV epizodų pasiskirstymo laike profilius. Manoma, kad šie profiliai gali nešti informaciją apie ligos progresą ir komplikacijas. Ligos epizodus skatinančios priežastys (trigeriai) yra alkoholis, kofeinas, fizinis krūvis, miego sutrikimai. Didelė jų dalis gali būti kontroliuojami keičiant gyvenimo būdą. Autonominės nervų sistemos disfunkcija gali būti kitas esminis veiksnys, prisidedantis prie PPV atsiradimo. Deja, trūksta technologijų, leidžiančių sinchroniškai registruoti PPV profilius ir subjektyviai bei objektyviai vertinamus aritmijos trigerius.
TriggersAF projektu siekiama:
• ištirti PPV profilių atkūrimo patikimumą naudojant ant riešo dėvimą prietaisą,
• sukurti PPV trigerių atpažinimo ir valdymo sistemos prototipo aparatinę ir programinę įrangą,
• išsiaiškinti ir ištirti PPV profilių ryšius su subjektyviais ir objektyviai vertinamais aritmijos trigeriais.
Personalizuoto PPV trigerių atpažinimo ir valdymo technologija atvers galimybes kaupti žinias apie PPV profilių sąsajas su pacientui individualiais trigeriais, prognozuoti komplikacijų riziką ir kurti personalizuotos terapijos metodikas.
Projektą vykdo KTU Biomedicininės inžinerijos institutas su partneriu Vilniaus universitetu.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”


Projekto rezultatai:

1. Projekto metu bus sukurta paroksizminio prieširdžių virpėjimo aritmijos valdymo sistema, kurią sudarys ant riešo dėvimas prietaisas, serverio duomenų analizės programinė įranga ir programa išmaniajam įrenginiui. Sukurta sistema pasitarnaus dviem svarbiais tikslais: (1) įgalins pacientus valdyti paroksizminį PV nefarmakologiniu būdu kontroliuojant individualius aritmiją provokuojančius veiksnius ir (2) leis tirti aritmiją sukeliančių trigerių fiziologinius mechanizmus. Sistemos koncepciją numatoma apsaugoti pateikiant Europos patento paraišką.
2. Siekiant propoguoti atvirą mokslą dalis užregistruotos ir nuasmenintos biosignalų duomenų bazės bus patalpinta atviros prieigos archyvuose Physionet.org, IEEE DataPort arba Zenodo.
3. Projekto rezultatai bus viešinami aukšto lygio 4 mokslinėse konferencijose užsienyje ir 4 publikacijomis moksliniuose žurnaluose su citavimo indeksu.
4. Aritmijos valdymo sistemos prototipą numatoma toliau naudoti VU Santaros klinikose. Lygiagrečiai, sistemos galimybės bus pristatomos potencialiems investuotojams.

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Vilniaus universitetas

Vadovas:
Vaidotas Marozas

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Biomedicininės inžinerijos institutas