Socialinių gebėjimų taikyti e. sveikatos technologijas didinimas senėjančios visuomenės kontekste (ICT for Health)

 

Projekto nr.: #036

Projekto finansavimas:

2007-2013 m. Interreg IVB Baltijos jūros regiono programa

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Arūnas Lukoševičius

Trukmė:
2009 - 2012

Padalinys:
Biomedicininės inžinerijos institutas