Sveiko senėjimo priežiūros sprendimo sukūrimas

   

Projekto nr.: 01.2.1-LVPA-K-856-01-0208

Projekto aprašymas:

Augant senyvo amžiaus žmonių populiacijai, didėja poreikis senyvo amžiaus žmonių priežiūrai ir išlaidos sveikatos apsaugai. Projektas „Sveiko senėjimo priežiūros sprendimo sukūrimas“ yra skirtas ieškoti patogaus senyvo amžiaus žmonių sveikatos būklės sekimo techninio sprendimo, atliepiant į augančią senyvo amžiaus žmonių priežiūros paslaugų paklausą, sukuriant išmaniosios stebėjimo sistemos prototipą. Kuriama sistema siekiama pratęsti pagyvenusių žmonių savarankišką saugų gyvenimą savo namuose, automatizuoti ir palengvinant senelių priežiūrą ir slaugą tokias paslaugas teikiančioms įstaigoms.
Kuriama išmanioji stebėjimo sistema, montuojama ant savarankiškai važinėjančio roboto, bus naudojama reguliariai vertinti senyvo amžiaus žmonių gyvybines funkcijas jų pačių namuose ar senelių namuose, taip automatizuojant ir palengvinant senelių priežiūrą bei slaugą šias paslaugas teikiančioms įstaigoms. Sistema su įmontuotais jutikliais autonomiškai ir reguliariai vertins senelių gyvybines funkcijas (kvėpavimą, širdies ritmą, žmogaus kūno poziciją,, temperatūrą bei šių parametrų kitimus) ir jas raportuos slaugos įstaigai per tam skirtą aplikaciją. Esant nuokrypiams nuo normos ar identifikavus galimą pavojų, realiu laiku bus informuojama slaugytoja, kuri prisijungdama prie įrenginio per aplikaciją gyvu vaizdu ir garsu galės profesionaliai įvertinti situaciją ir priimti sprendimą dėl poreikio vykti apžiūrėti ar kviesti skubią pagalbą. Kuriami technologiniai sprendimai apima tyrimus nuotolinio temperatūros matavimo, žmogaus fiziologinės būklės analizės video vaizduose ir audio signaluose, kvėpavimo ir širdies ritmo registravimo elektromagnetinių bangų radarų pagalba srityse.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“


Projekto rezultatai:

Sukurtas išmaniosios judriosios stebėjimo sistemos, skirtos pagyvenusių žmonių priežiūrai, prototipas, įgyvendinantis nuotolinį temperatūros matavimą, žmogaus fiziologinės būklės analizę video vaizduose ir audio signaluose, kvėpavimo ir širdies ritmo registravimą elektromagnetinių bangų radarų pagalba.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-01 - 2023-09-01

Projekto koordinatorius: Būsto automatika, UAB

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jolanta Repšytė, Darius Jegelevičius

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Automatikos katedra, Biomedicininės inžinerijos institutas, Elektros ir elektronikos fakultetas, Medicininių vaizdų ir informacijos apdorojimo laboratorija