Magistro baigiamuosius darbus apsigynė 19-a studijų programos „Biomedicininė inžinerija“ karta

Svarbiausios | 2023-06-10

Sveikiname magistro studijų programos „Biomedicininė inžinerija“ studentus, kurie 2023 m. birželio 9 d. sėkmingai apsigynė savo baigiamuosius darbus:

Dranginis Jokūbas, tema “Magnetinio lauko duomenų apdorojimo metodų tyrimas žandikaulio judėjimui sekti ” (angl. “Investigation of Magnetic Field Data Processing Methods for Jaw Motion Tracking ”), vadovai – lekt. dr. M. Jucevičius / doc. dr. D. Jegelevičius.

Eitminavičius Rimvydas, tema “Žmogaus hidratacijos lygio stebėsenos algoritmo sukūrimas ir tyrimas” (angl. “Development and Investigation of Algorithm for Monitoring Human Body Hydration Level”), vadovas – doc. dr. A. Rapalis.

Jančiulevičiūtė Karolina, tema “Prieširdžių virpėjimą provokuojančių veiksnių ir jų sąryšio su ilgalaikiais fiziologiniais duomenimis vertinimo galimybių tyrimas” (angl. “Investigation of the Feasibility to Assess Triggers of Atrial Fibrillation and Their Relationship with Long-term Physiological Data”), vadovas – doc. dr. A. Petrėnas.

Selevičius Povilas, tema “Aukštos kokybės epizodų ant riešo dėvimu įrenginiu registruojamuose elektrokardiogramose atpažinimo algoritmo sukūrimas ir tyrimas” (angl. Development and Investigation of Algorithm for Detecting High-quality Episodes in Wrist-worn Device-based Electrocardiograms “), vadovas – doc. dr. A. Petrėnas.

Šimkūnas Justas, tema “Audinių ultragarsinio charakterizavimo tyrimas naudojant prispaudimo jėgos ir deformacijos duomenis “ (angl. “Application of Transducer Clamping Force and Strain Data for Tissue Ultrasonic Characterization”), vadovas – dr. R. Jurkonis.

Ravichandran Vaishali, tema “Fiziologinio stebėjimo duomenų analizė: invazinių ir neinvazinių lėtųjų bangų palyginimas” (angl. “Analysis of Physiological Monitoring Data: Comparison of Invasive and Non-invasive Slow Waves”), vadovas  – Dr. Yasin Hamarat.

 

Visiems linkime sėkmės tolimesnėje karjeroje!

KTU Biomedicininė inžinerija magistrantūros studijos - gynimas
KTU magistrantūros studijų programos “Biomedicininė inžinerija” baigiamųjų darbų gynimas (studentai, dėstytojai ir svečiai)