Biomedicininės inžinerijos institutas

Institutas veikia Santakos slėnyje, tirdamas, kurdamas ir taikydamas technologinius sprendimus bei prototipus medicininei diagnostikai bei sveikatos stebėsenai. Čia nuolat vykdomi tarptautiniai ir nacionaliniai projektai, kontraktai su verslu sveikatos stebėsenos, ultragarso technologijų bei medicininės informacijos apdorojimo tematikomis.

Rask studijas

 

 

Apie Institutą

Misija

Kurti ir perduoti žinias bei novatoriškas technologijas biomedicininės inžinerijos srityje; ugdyti talentus atvira ir lyderius įkvepiančia kūrybine aplinka; vykdyti aukšto lygio tarpdisciplininius biomedicininės inžinerijos mokslinius tyrimus; prisidėti prie tarptautinio lygio studijų; teikti kokybiškas mokslinių tyrimų paslaugas Lietuvos ir užsienio verslui.

Vizija

Tapti žinoma ir vertinama institucija savo mokslo produkcijos kokybe pasaulio biomedicininės inžinerijos mokslų kontekste, traukos centru gabiausiems ir motyvuotiems Lietuvos ir užsienio tyrėjams, studentams, magistrantams, doktorantams ir podoktorantūrinių studijų studentams, patikimos reputacijos partneriu verslui ir medicinos institucijoms.

Vertybės

Kūrybiškumas – norėdami atrasti mes nebijome rizikuoti, nuolatinis tobulėjimas – mes nuolat siekiame žinių ir bendradarbiavimo, pagarba – mes gerbiame savo kolegas ir partnerius, kurdami bendro kūrybinio darbo ekosistemą.

Būdamas universitete ir slėnyje, kuruodamas savo srities studijų programas ir turėdamas nuolat atnaujinamą doktorantų pamainą, institutas yra konkurencingas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu biomedicininės inžinerijos srityse: biomedicininės elektronikos, jutiklių, dėvimų sistemų, ultragarso diagnostikos, gilaus biomedicininių signalų ir vaizdų apdorojimo. Institutas yra nedidelis, todėl dinamiškas, dėl sukauptos kompetencijos gebantis per trumpą laikotarpį idėją paversti realybe. Turima infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai ir patirtis leidžia įgyvendinti biomedicininės inžinerijos idėjas nuo modeliavimo, algoritmų kūrimo iki prototipų realizavimo ir jų išbandymo praktikoje. Būtent šis universalumas ir sinergija tarp kompetencijos elektronikos prototipų projektavime ir realizavime bei signalų, vaizdų ir informacijos apdorojimo yra išskirtinis instituto privalumas, kurį ne kartą yra pabrėžę ir buvę ir esami projektų ir bendradarbiavimo partneriai.

Institutas didžiuojasi:

Prof. habil. dr. Arūnas Lukoševičius – Lietuvos mokslo premijos laureatas, 1999 m.
M. d. Andrius Petrėnas – Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkurso „Geriausia disertacija 2015“ laureatas.
Prof. Vaidoto Marozas ir m. d. Andrius Sakalauskas -konkurso „Geriausi 2016 m Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bendrų mokslo projektai“ vadovai.
Prof. Vaidotas Marozas – KTU nominacija „Perspektyviausias tyrėjas technologijos mokslų srityje 2016“.
Projekto analitikė Birutė Paliakaitė – Lietuvos mokslų akademijos konkurso „Studentų moksliniai tyrimai 2016“ laureatė.

Biomedicininės inžinerijos tyrimai KTU vykdomi beveik 40 metų. 1975 m. Pradėti ultragarsinės biomedicininės inžinerijos tyrimai. 1991 m. Šia tematika dirbantys mokslininkai susibūrė į atskirą mokslo grupę, kurios pagrindu 1994 m. įkurta mokymo laboratorija.
1995 m. Laboratorijos ir Teorinės radiotechnikos katedros pastangomis įkurta biomedicininės inžinerijos laboratorija – bazė studentų ir doktorantų moksliniam darbui. Toliau darbai plėtojosi biosignalų ir medicininių vaizdų, diagnostikos, sveikatos stebėsenos technologijų kryptimis, o 1999 metais buvo įkurtas Biomedicininės inžinerijos institutas, kaip savarankiškas Universiteto padalinys. Tais pačiais metais prof. A.Lukoševičiui už šios srities darbus kartu su prof. R.J. Kažiu paskirta Lietuvos Mokslo premija.
Nuo 1996 m. darbuotojų iniciatyva ir pastangomis surengta pirmoji tarptautinė Biomedicininės inžinerijos konferencija. Ši konferencija buvo kasmet rengiama 20 metų iš eilės, išleista 20 tomų šios konferencijos darbų, kuriuose savo rezultatus spausdinosi Lietuvos ir užsienio tyrėjai, ypač jaunieji, kuriems buvo organizuojami geriausio pranešimo konkursai.
1999 m. su ES BP5 projektu TelemediCare prasidėjo aktyvi tarptautinių BP5-7, COST, INTERREG, EUROSTARS taip pat nacionalinių projektų veikla, besitęsianti iki šiol.
2014 m. Biomedicininės inžinerijos institutas liepos 2 dieną persikėlė į nacionalinį atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) centrą – Santakos slėnį.
Čia 2014 m. Įkurtos keturios atskirų tyrimų sričių laboratorijos:
Multimodalinių biosignalų srautų laboratorija, vadovas prof. dr. Vaidotas Marozas (šiuo metu dr. Andrius Petrėnas).
Medicininių vaizdų ir informacijos apdorojimo laboratorija, vadovas doc. dr. Darius Jegelevičius.
Biomedicininės elektronikos ir sensorikos laboratorija, vadovas dr. Saulius Daukantas.
Medicininės diagnostikos ir ultragarsinių technologijų laboratorija, vadovas dr. Rytis Jurkonis.
2016 m gruodžio 1 d. instituto įkūrėją prof. habil. dr. Arūną Lukoševičių direktoriaus pareigose pakeitė prof. dr. Vaidotas Marozas.

 

Tyrėjai

 

Partneriai ir bendradarbiavimas